Sassan Pourkarimi blogs NL

De essentie van vrijheid

Osho: “De grootste angst in de wereld is de opinie van anderen, en het moment dat je niet meer bang bent voor de massa, ben je niet langer een schaap maar wordt je een leeuw. Een grote brul stijgt op in je hart, de brul van vrijheid.”

Vrijheid is omarmen en ruimte geven aan wie je echt bent, je ware zijn. Deze essentie werd verborgen door identificatie en door te geloven dat een ander iets had en wist dat wij misten. En zo begonnen we te geloven in minderwaardigheid en gebrek. We zijn zo geïdentificeerd geraakt met de behoefte aan een methode hoe het moet, de behoefte aan een recept en een handleiding en een reeks technieken, dat we in een poging om tot onze essentie te komen ermee instemmen om het op een afstand te houden zodat we een ander nodig hebben hoe te zijn. Hierdoor ontstond bij een groot deel van de massa ook de bereidheid toe te geven aan de wil van een ingebeelde autoriteitsfiguur. Zonder zich de rationaliteit af te vragen. Hiermee wordt echter de natuurlijke, aangeboren creatieve menselijke energie die leidt naar ware manifestatie onderdrukt. Om je eigen pad te volgen in plaats van het voorgeschreven of andermans pad, vereist moed en verantwoordelijkheid. Maar uit angst voor het onbekende deze ‘weg naar vrijheid’ onderdrukken, is het onderdrukken van de spontane sociale, mentale en spirituele ontwikkeling van het groeiende individu en de richting die de ziel uitgestippeld had. Deze essentie is ons meest diepe spontane vrije Zelf. Dat niemand ons kan leren hoe te zijn. Het systeem van orde, van de natuur, volgt niet de regels van een menselijk systeem dat de essentie van zijn leden wil verbergen.

Om terug te keren naar onze essentie moeten we weten wie we zijn. Onze essentie gaat elke identificatie te boven, wat al een teken is dat we onze vrijheid niet aankunnen. Essentie breekt los van de ketenen van rollen, verlangens, verwachtingen en angst, de behoefte om iets aan iemand anders te bewijzen. De noodzaak om superioriteit te bewijzen is al een teken van slavernij dat het opofferen van vrijheid wil compenseren. Onze essentie heeft alles wat we nodig hebben in zich. Het overstijgt zelfs zijn eigen kennis waardoor het altijd in een staat van verwondering en verbazing is door zijn eigen wonderbaarlijke kracht van creativiteit. En het weet dat het daarop kan vertrouwen. Essentie is oneindig, onbeperkt, zonder grenzen. Het is de liefde voor vrijheid die ervoor zorgt dat vrijheid weer de realiteit wordt die heerst boven de regels van slavernij. Vrijheid claimen is wedergeboorte geven aan een staat van vrijheid en vreugde. Om die waarheid uit te drukken in plaats van zich te verschuilen achter een masker uit angst om het Ware Zelf aan de wereld te tonen, uit angst door de behoefte erbij te moeten horen. De essentie van vrijheid is ons Ware Zelf dat alwetend en alomtegenwoordig is.

Einstein zei: “een mens is een deel van het geheel (universum), een deel beperkt door tijd en ruimte. De ervaring zelf als iets gescheiden van de rest. Een soort optische waanvoorstelling van zijn bewustzijn.” Het gaat dus om ons te bevrijden van de mind, van de overheersing van de mind op ons waarnemingsvermogen. En het gaat allemaal om verder te gaan dan de regels, door bewust te worden. De wetten van de natuurkunde zijn de regels van beperking die uit het denken komen. Bewustzijn kan de illusoire wetten van deze werkelijkheid overwinnen. Als we beseffen wie we zijn.

Het Hindoeïsme zegt dat men vrij wordt, Sannyasi, als het allerdiepste atoom van de schepping ook verwijderd is zodat er niets meer is dat de mens gevangenhoudt aan deze creatie van Maya. Hij betreedt dan de creatie van Licht.