Sassan Pourkarimi blogs NL

Het pad naar authenticiteit

Ieder mens is uniek. Door de neurobiologie is bekend dat ieder individu een unieke set van cel receptoren heeft. Een geboortehoroscoop laat op een energetische manier de unieke blauwdruk van een persoon zien. Kwantumfysici ontdekten dat atomen gemaakt zijn van vortexen van energie die continu draaien en vibreren, en ieder straalt zijn eigen unieke energie signatuur uit. Ontdekken wie we zijn, is erkennen dat we wezens van energie en vibratie zijn, ieder de eigen unieke energie signatuur uitstralend.

Vanuit psychologisch perspectief ervaart een kind in de ontwikkeling een spanningsveld tussen authenticiteit en aanhechting. Het kind is afhankelijk van de ouders/verzorgers voor overleving. Door volledig zichzelf te zijn, de eigen behoeftes voorop te stellen, zal het afwijzing ervaren. En afwijzing kan angstwekkend zijn zolang er afhankelijkheid is. Het kan als een doodsangst ervaren worden gezien de kwetsbaarheid van het kind. In de kinderjaren zal de balans daardoor naar aanhankelijkheid gaan. Het kind past zich aan de omgeving en specifiek aan de ouders/verzorgers aan om te kunnen overleven. Langzaam zal hierdoor, in lichte of sterkere mate, ook het contact met zichzelf verloren gaan. Aanpassing wordt steeds normaler. Als kind geeft dit veiligheid. Echter, naarmate de persoon ouder wordt, geeft dit steeds meer disfunctie. Want er is geen echt contact meer met de authentieke persoon. De persoon is aangepast en de eigen authenticiteit is verdwenen. Iets dat ook door de wereld verwacht wordt in de vele maatschappelijke rollen. De volwassene is echter geen afhankelijk kind meer. Het kan voor de eigen overleving zorgen. Dus gaat het erom de balans weer te laten omslaan naar de authentieke kant. Wie ben ik? Wat is mijn uniciteit? Hoe draag ik dit authentiek uit? Wat is mijn unieke levenspad?

De weg van het leven is om je authentieke, ware wezen, dat niet cultureel is meegegeven, te claimen. De cultuur zal je echter niet uitleggen hoe een een echt, menselijk wezen te zijn. Het vertelt je wel hoe een goede advocaat, politicus, chef, acteur, etc. te zijn, maar het geeft je niet je ware zijn. In al deze rollen wordt de mate van succes afgemeten aan hoe goed mogelijk je aangepast bent aan de voorgeschreven gedragsregels. De verbinding met jezelf is weg. Trauma is het verlies van de connectie met jezelf. Authenticiteit is de verbinding naar jezelf. Zonder deze verbinding is er geen overleven in de natuur. Authenticiteit is dus geen spiritueel iets, maar een overlevingsnoodzaak.

Groot symbolisch voorbeeld is bijvoorbeeld Jezus. De essentie van Jezus' leven was niet om te worden zoals hij, maar om onszelf te worden zoals hij zichzelf werd. Jezus was niet de grote uitzondering, maar het grote voorbeeld. Jezelf zijn en je eigen weg gaan. Om in harmonie te zijn met al dat is, is het belangrijk om niet volgens plannen te leven. Het leven ontvouwt zich dan aan je, volledig overeenkomstig jouw unieke energetische blauwdruk. De tarotkaart de Magier laat de verticale integratie zien, de afstemming tussen boven en beneden, de oneindigheid. Het toont de kracht van authenticiteit, zelfverzekerdheid, de kracht van het eigen pad lopen, onafhankelijk, meesterschap.