Sassan Pourkarimi blogs NL

De synergie van psychotherapie & astrologie

Illustratie van maan en zon op oranje achtergrond
Het bewuste komt voort uit het onbewuste; gedrag wordt bepaald en geïnformeerd door de diepte van de psyche. Astrologie is gericht op zelfkennis. Dit laat zien dat zowel psychotherapie als astrologie hetzelfde doel nastreven, namelijk helpen in het bewuste een groter begrip van het onbewuste te brengen. Onze waarneming, de manier van relateren naar anderen, de wereld en onszelf worden gevormd door onbewuste inhouden, herinneringen, aanleg, verdrongen delen en trauma’s die onder de oppervlakte van het bewuste werkzaam zijn. Astrologie maakt de timing en de aard van psychische staten en aanleg en de complexe interactie hiertussen zichtbaar. Psychiater Stanislav Grof noemt daarom astrologie de Rosetta Stone van de psyche. Als een zaklamp in een donkere grot of als een telescoop. Voordelen van kennis van je horoscoop hebben is het gevoel gegrond te zijn in een grotere kosmos van doel en betekenis dat door ons heen stroomt in onze geindividueerde levens en in onze individualiteit. Het geeft inzicht in onze unieke gereedschap van mogelijkheden en ook in de potentieel problematische schaduwkanten van onze aanleg en talenten. Onze talenten, uitdagingen en problemen zijn vaak verstrengeld. De verschillende manieren waarop een bepaalde planetaire samenstand en archetypische combinatie zich kan uiten is enorm behulpzaam bij de focus op het begrijpen van de mogelijke schaduw, talent en kwaliteiten. Astrologie geeft hiermee een perspectief van individualiteit en een open deur die als een X-ray van de ziel fungeert.

Als we de planeten zien als de verschillende aspecten van de psyche, dan laat de horoscoop een geïntegreerde eenheid van de onderlinge verbondenheid zien. Astrologie helpt dus om meer geïntegreerd te worden, meer oriëntatie in het leven te verkrijgen. Elke horoscoop geeft een direct gevoel van een mandala (samenhangende combinatie van cirkel en vierkant). De psychiater Carl Jung merkte bij cliënten die door een diepe crisis waren gegaan, dat als ze een nieuwe integratie bereikt hadden er in hun dromen spontaan mandala’s verschenen. Een mandala staat symbool voor heelheid. De horoscoop helpt dus om meer gecentreerd te raken, meer verbonden met de eigen diepte en integratie tussen de verschillende delen, wat ook het doel van psychotherapie is. Ook overbrugt astrologie de gespletenheid tussen de mens en de kosmos, tussen binnenwereld en buitenwereld, tussen subject en object. En het herenigt ons met een universum dat bezield is en doordrongen door de intelligente en kosmische ziel. Stanislav Grof kreeg alleen door astrologie antwoord op de vraag waarom mensen die een psychedelische sessie ondergingen, terwijl ze ieder exact dezelfde doses kregen en onder dezelfde omstandigheden waren, toch een totaal verschillende ervaring hadden.

Andersom geeft psychologie veel belangrijke inzichten aan astrologie. Concepten zoals de aard van het onbewuste en het gegeven dat het onbewuste geen vaststaand iets is. Ook psychologische concepten zoals projectie, verdringing, afweer, archetypes, overdracht en synchroniciteit zijn van onschatbare waarde voor astrologie.