Sassan Pourkarimi blogs NL

Het uitgebreide landschap van de psyche

Illustratie ijsberg onder en boven water
Voor een duurzame therapie is het van belang om het volledige domein van de psyche in ogenschouw te nemen. Diverse spontane ervaringen van mensen, rituelen in oude culturen, mysteriescholen, werken met plantmedicijnen, ademwerk en bijna-dood-ervaringen laten zien dat het landschap van de menselijke psyche veel verder rijkt dan alleen de biografie van iemands leven en het dus noodzakelijk is verder te kijken dan de kindertijd.
Door de erkenning van de totaliteit van de psyche kan er ook gekeken worden naar het geboortetrauma. De weg door het geboortekanaal zorgt voor een zodanige druk waardoor hier veel tezamen komt wat verder bepaald wordt door hoe de baby vervolgens ontvangen wordt; de omschakeling van de baarmoeder naar de wereld. Dit moment van geboorte is tevens de blauwdruk van de mens. De geboortehoroscoop laat zien hoe het individu in elkaar zit en hoe thema’s werkzaam kunnen gaan zijn. Het is dus in de kindertijd niet alleen een kwestie van hoe de omgeving op het kind reageert, maar vooral hoe sterk de ouders/verzorgers en omgeving de blauwdruk in positieve of negatieve zin activeren. Kijken we verder vanuit deze holistische lens van de psyche, dan zien we dat deze blauwdruk reeds in de baarmoeder en zelfs tijdens de conceptie geactiveerd werd. Dus ook een regressie naar de baarmoeder maakt veel duidelijk over de activatie van de thematiek van een persoon. Deze thematiek kan gezien worden als een gecondenseerd ervarings systeem die als een rode draad vanaf de baarmoeder of eerder doorheen het leven werkzaam is. Door nog verder te gaan komt het transpersoonlijke en/of zingevings aspect kijken; archetypes, de voorouders en onderdeel zijn van een groter geheel.

Het doel van de therapie is het zelfgenezend vermogen van de psyche te activeren zodat verdrongen en gedissocieerde delen of traumatische ervaringen naar boven gehaald worden om verwerkt te kunnen worden. Dit leidt tot zelfkennis en heelheid. Hiermee wordt tegelijk ook gewerkt aan hetgeen wat vanuit het innerlijk gemanifesteerd wil worden in dit leven.