Sassan Pourkarimi blogs NL

Omkering van depressie

Vanuit holistisch perspectief weten we dat een ziekte een geestelijke oorzaak heeft. Depressie is een emotionele ziekte wat van oudsher ook algemeen bekend was. Totdat in de jaren ’60 een Britse psychiater aangaf dat een serotoninetekort de oorzaak was. De chemische disbalans als oorzaak is in de jaren ‘90 door de farmaceutische industrie verder gepromoot en heeft geleid tot een algemeen aanvaarde theorie, waarvoor zij dan ook de oplossing hebben in de vorm van SSRI’s, (selectieve serotonine heropname remmers). De praktijk laat echter zien dat mensen met depressie niet geholpen worden door antidepressiva. Sinds de lockdowns zien we een grote stijging van depressie onder jongeren, net als suïcidale gedachten. Door een onjuiste erkenning van de oorzaak van depressie en daarmee een onjuiste benadering treedt een amplificerend effect op; het gebruik van antidepressiva op de lange termijn maakt iemand waarschijnlijk meer depressief. En dan wordt nog niet gesproken over de lange lijst van bijwerkingen zoals suïcidale gedachten bij kinderen en jongvolwassenen.

Een systemisch onderzoek gepubliceerd in Molecular Psychiatry op 20 juli 2022 concludeerde: “De belangrijkste gebieden van serotonine-onderzoek leveren geen consistent bewijs dat er een verband bestaat tussen serotonine en depressie, en geen ondersteuning voor de hypothese dat depressie wordt veroorzaakt door verlaagde serotonine-activiteit of –concentraties. Enig bewijs was consistent met de mogelijkheid dat langdurig gebruik van antidepressiva de serotonineconcentratie verlaagt”.
Het enige kleine voordeel dat soms wordt gezien in onderzoeken komt door de emotionele verdoving door de medicatie. Dit voorkomt echter ook emotionele hoogtepunten en doet niets tegen het verlies van energie, interesse en motivatie wat zo kenmerkend is bij depressie.

Verklaring hiervoor is dat de antidepressiva de plek waar de oplossing ligt, namelijk het emotionele lichaam, verdooft. In plaats van de reductionistische benadering, zou de genezing juist gezocht moeten worden op de plek waar de pijn ontstaat. Oftewel, de onbewuste oorzaak bewust maken en transformeren.