Astrologie

Astrologie is een aloude richtingaanwijzer die de blauwdruk laat zien van wie je
bent en waarvoor je hier bent.

Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid
Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid
Illustratie voor astrologie
— Aristoteles
Astrologie
Het uitgangspunt van astrologie is dat de zon, maan en planeten een fundamentele kosmische connectie hebben met de universele energetische krachten die het menselijk bestaan beïnvloeden, en dat de patronen van de planeten in de hemel een betekenisvolle correspondentie hebben met de patronen van menselijke gebeurtenissen op aarde. De positie van de planeten tijdens de geboorte worden beschouwd als de basis patronen van iemands leven en karakter. Ook is door de beweging van de planeten een dieper begrip mogelijk van iemands leven wat betreft cycli, hoogte- en dieptepunten, crises en doorbraken.
De horoscoop
Een geboortehoroscoop is een portret van de hemel op het moment van geboorte. De zon, maan en planeten staan in de horoscoop zoals ze tijdens de geboorte om de aarde gepositioneerd stonden. Hiermee laat de horoscoop onze blauwdruk zien.
Door het onderzoeken van deze universele krachten en wanneer ze plaatsvinden maken we het onbewuste bewust, waardoor we met meer vrijheid, autonomie en zelfbewustzijn kunnen reageren. Astrologie belicht de dynamieken die plaatsvinden in ons leven en laat de basisstructuur van ons ontvouwende potentieel zien. Hierdoor worden talenten en beproevingen zichtbaar waar we dit leven mee werken en waardoor we evolueren.
Werkwijze
Tijdens de reading maak ik gebruik van een combinatie tussen archetypische en evolutionaire astrologie. Indien gewenst kan natuurlijk meer de nadruk op een voorkeur gelegd worden. Duidelijk gaat worden hoe je in elkaar zit en functioneert. Voorts komt er duidelijkheid in welke richting je leven beweegt en waarom, wat je zielsbestemming is, je talent en uitdagingen. Ook zullen we kijken welke thema’s en dynamieken er op dit moment werkzaam zijn.

De reading gaat via Zoom en na afloop krijg je de opname toegestuurd.

De meeste mensen ervaren deze horoscoop reading als enorm verlichtend. Alsof hetgeen waar ze steeds tegenaan lopen al bekend en zo bedoeld was. Hierdoor krijgen ze een helder beeld van hun potentieel en dieper begrip over hun levensreis.
Quote icoon