Holistische Psychotherapie

Holistische psychotherapie is een therapie die bewuste en onbewuste aspecten van persoonlijke ervaringen met elkaar integreert.

Het voorrecht van een mensenleven is te worden wie je werkelijk bent
Het voorrecht van een mensenleven is te worden wie je werkelijk bent
Illustratie voor holistische psychotherapie
— JUNg

De therapie

Uitgangspunt is dat de mens wordt beïnvloed door onbewuste processen en wanneer het spanningsveld tussen het bewuste en onbewuste te groot is ontstaan er psychische stoornissen, klachten en ziekten. Symptomen zijn derhalve een veruiterlijking van een innerlijke disbalans. Het therapieproces activeert het zelfgenezend vermogen.

Door de therapie voelt men zich meer authentiek en sterker verbonden met zichzelf en anderen. Dit zorgt voor genezing en vervulling als autonoom en uniek persoon die over keuzemogelijkheid beschikt. Door de erkenning van de totaliteit van de psyche wordt de klacht zorgvuldig en met compassie bij de wortel aangepakt en ontstaat er een duurzaam resultaat. Een completer mens, meer geworteld en een eigen plek innemend.

Holistische psychotherapie wordt gezien als een alternatieve behandeling of complementaire therapie. Door de integrale benadering wordt de mens vanuit meerdere perspectieven gezien als een geheel van body, psyche en ziel als uniek onderdeel van een groter veld.

Indicatie

Holistische psychotherapie is uitermate geschikt voor:

 • angst- en dwangstoornissen
 • burn-out, overspannenheid en stress
 • depressie en somberheid
 • fobieën
 • gevoelens van minderwaardigheid
 • nachtmerries
 • persoonlijkheids- en ontwikkelingsproblematiek
 • trauma en PTSS
 • relatieproblemen
 • rouw en verlies
 • seksuele stoornissen
 • suïcidale gedachten
 • verslaving
 • zingeving

Werkwijze

Tijdens het eerste consult zullen we op een zorgvuldige en compassievolle wijze direct naar de (onbewuste) oorzaak van je klacht gaan. Deze bewustwording levert direct een goede basis. Vervolgens help ik je om steeds meer inzicht in jezelf en je patronen te verkrijgen. Dit zorgt voor een innerlijke vervulling waardoor er een transformatie optreedt naar meer heelheid, compleetheid, zelfbewustzijn, verankering en worteling. Om zodoende uiterlijk datgene te kunnen doen en inzetten dat hiermee in overeenstemming is.

Je kunt kiezen tussen een consult bij mij in de praktijk of online.
Quote icoon